1

مخزن معلومات

News Discuss 
مخزن معلومات صحی زمینه آنرا فراهم میسازد که مردم در تمام نقاط کشور با استفاده از انترنت، به ارقام و معلومات صحی دسترسی یابد. همچنان مخزن معلومات صحی حکومت و ... جاء في صفاته أنه لا يضحك، قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم عمن حدّثه عن رسول الله ﷺ، https://yektainstrument.com/blog/%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%DA%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story